Privacy Policy

Dette dokument beskriver relevante GDPR processer hos BineJoMo Studio. Dokumentet opdateres ved behov, men som minimum en gang årligt, herudover opdateres også årligt konsekvensvurderingen for behandling af persondata.

 

Proces for sletning af persondata

 

Persondata slettekriteriet i BineJoMo Studio er følgende: Persondata slettes to år efter sidste afsluttede forløb med personen.

For data der opbevares hos BineJoMo Studio, sker der hvert kvartal en manuel sletning af de persondata, der opfylder slettekriteriet.

For papirnotesbøger sker en årlig gennemgang af notesbøger og hvis dataene i notesbogen opfylder slettekriteriet makuleres eller brændes notesbogen så evt. persondata er sikkert slettet.

 

Lovlighed af databehandling

 

BineJoMo Studio er databehandler på vegne af diverse firmaer og skal derfor sikre, at den databehandling, der udføres, overholder GDPR reglerne.

BineJoMo Studio må kun udføre databehandling, der ligger i forlængelse af de primære aktiviteter. BineJoMo Studio tilbyder nemlig design opgaver herunder konsulent ydelser . Dette betyder at BineJoMo Studio opbevarer og udveksler følgende persondata i elektronisk format: navn, efternavn, telefonnummer og email adresse med dataejere og underleverandører.

Dataene benyttes til at kunne identificere personer og kunne kommunikere med dem i det forløb, personen deltager i.

BineJoMo Studio foretager kun databehandling, der er nødvendig for leveringen af en aftalt ydelse. Dette betyder at BineJoMo Studio eksempelvis ikke laver databehandling påVed indgåelse af aftaler med BineJoMo Studio accepterer dataejer, at BineJoMo Studio følger de GDPR processer, der er beskrevet i dette dokument.

Copyright ©BineJoMo Studio